Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Vĩnh Lộc

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1337/PA-UBND
Ngày ban hành 03/08/2020
Trích yếu Phương án Tuyển dụng viên chức tại Trung tâm văn hóa thông tin thể thao và du lịch huyện Vĩnh Lộc năm 2020.
Cơ quan ban hành UBND huyện Vĩnh Lộc
Lĩnh vực QLNN
Loại văn bản Phương án
Tài liệu đính kèm Tải xuống