Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Vĩnh Lộc

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 3224/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/09/2020
Trích yếu Quyết Định về việc kiện toàn Ban Điều hành bảo vệ trẻ em huyện Vĩnh Lộc.
Cơ quan ban hành UBND huyện Vĩnh Lộc
Lĩnh vực QLNN
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm Tải xuống