Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Vĩnh Lộc

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1808/UBND-TCKH
Ngày ban hành 21/10/2020
Trích yếu quản lý tài sản công trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc.
Cơ quan ban hành UBND huyện Vĩnh Lộc
Lĩnh vực QLNN
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống