Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Vĩnh Lộc

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 11/CTr-UBND
Ngày ban hành 05/11/2020
Trích yếu CHƯƠNG TRÌNH Công tác tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan ban hành UBND huyện Vĩnh Lộc
Lĩnh vực QLNN
Loại văn bản Chương trình công tác
Tài liệu đính kèm Tải xuống