Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Vĩnh Lộc

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1964/UBND-KTHT
Ngày ban hành 18/11/2020
Trích yếu thống kê các bến khách ngang sông đang hoạt động tại địa bàn quản lý.
Cơ quan ban hành UBND huyện Vĩnh Lộc
Lĩnh vực QLNN
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống