Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Vĩnh Lộc

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 450/UBND-KTHT
Ngày ban hành 09/03/2021
Trích yếu tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông để phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Cơ quan ban hành UBND huyện Vĩnh Lộc
Lĩnh vực QLNN
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm bao-dam-ATGT-de-phuc-vu-bau-cu-DB_vietvdvinhloc-08-03-2021_18h05p58(09.03.2021_07h43p39)_signed.pdf