Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Vĩnh Lộc

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 996/UBND-NV
Ngày ban hành 09/05/2021
Trích yếu tăng cường thực hiện một số biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch Covid – 19 trong các cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc
Cơ quan ban hành UBND huyện Vĩnh Lộc
Lĩnh vực QLNN
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm CV-COVID-gui-cac-co-so-ton-g-iao-ngay-09.5_tamnvvinhloc-09-05-2021_17h23p10(09.05.2021_17h35p14)_signed.pdf