Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Vĩnh Lộc

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1009/UBND-VHTT
Ngày ban hành 11/05/2021
Trích yếu thực hiện các giải pháp ứng dụng CNTT sẵn sàng phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành trong phòng, chống dịch Covid-19.
Cơ quan ban hành UBND huyện Vĩnh Lộc
Lĩnh vực QLNN
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm CV-tr.khai-CV-892-ve-phong-chong-Covid-2_binhcvvinhloc-10-05-2021_17h13p49(11.05.2021_08h05p49)_signed.pdf