Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Vĩnh Lộc

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1831/UBND-KTHT
Ngày ban hành 29/07/2022
Trích yếu tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các khu công nghiệp, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất.
Cơ quan ban hành UBND huyện Vĩnh Lộc
Lĩnh vực QLNN
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm 52.-CV-thuc-hien-quyet-liet-cac-bien-phap-phong-chogns-dich-Covid-19-tai-cac-khu-CN-co-so-SX_.pdf