Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Vĩnh Lộc

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 2233/ UBND-VHTT
Ngày ban hành 10/09/2021
Trích yếu đảm bảo thông tin liên lạc sẵn sàng ứng phó với bão Conson và mưa lớn.
Cơ quan ban hành UBND huyện Vĩnh Lộc
Lĩnh vực QLNN
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm tr.khai-CV-1889-nam-2021_binhcvvinhloc-10-09-2021_10h17p24(10.09.2021_10h32p29)_signed.pdf