Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Vĩnh Lộc

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1051/BC-UBND
Ngày ban hành 26/08/2022
Trích yếu BÁO CÁO Công tác PCD COVID – 19 đợt IV ( Từ ngày 27/4/2021 đến nay) (Từ 8h00 ngày 25/8/2022 đến 8h00 ngày 26/8/2022)
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản Báo cáo
Tài liệu đính kèm