Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Vĩnh Lộc

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 2344/UBND-VHTT
Ngày ban hành 26/08/2022
Trích yếu V/v Hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 3 về văn hóa, du lịch trong Bộ tiêu chí xã NTM Kiểu mẫu tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025.
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản công văn
Tài liệu đính kèm df