Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Vĩnh Lộc

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 2343/UBND-GDĐT
Ngày ban hành 26/08/2022
Trích yếu Tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản thực hiện Chỉ thị số 1112/CT-BGDĐT ngày 19/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023.
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản công văn
Tài liệu đính kèm df