Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Vĩnh Lộc


Đại lễ Vu lan báo hiếu

Hội Phật giáo huyện Vĩnh Lộc tổ chức đại lễ Vu lan báo hiếu và đón nhận Bằng khen của TTCP