Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
3244 người đã bình chọn
1368 người đang online


Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Vĩnh Lộc tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM, NTM nâng cao và tiến độ xây dựng NTM nâng cao NTM kiểu mẫu, thôn NTM kiểu mẫu đến tháng 10 năm 2022

°