Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Vĩnh Lộc

100%

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN VĨNH LỘC

Địa chỉ trụ sở: Khu 3- Thị Trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

Số điện thoại: (02) 0373.870.046