Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
3221 người đã bình chọn
1743 người đang online

LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN VĨNH LỘC

100%

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
1 Trịnh Xuân Thắng UV BTV HU - Phó Chủ tịch UBND huyện 0986.966.882 thangtx.vinhloc@thanhhoa.gov.vn
2 Nguyễn Văn Tâm Phó Chủ tịch UBND huyện 0915.041.360 tamnv.vinhloc@thanhhoa.gov.vn