100%

TỔ CHỨC BỘ MÁY HUYỆN ỦY VĨNH LỘC KHÓA XXVI, NHIỆM KỲ 2021-2026

 I: THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

1. Đồng chí Lữ Minh Thư - Bí Thư Huyện Uỷ - Số điện thoại: 0912.001.373

2. Đồng chí  Lê Văn Tịnh - Phó Bí Thư Thường Trực Huyện Uỷ - Số điện thoại: 0986.966.882

3.   Đồng chí  Lê Văn Tiến - Phó Bí Thư Huyện Uỷ -  Chủ tịch UBND huyện - Số điện thoại: 0968.200.666

II. VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

1. Đồng chí Hoàng Đạt Thành – Chánh Văn phòng HU - Số điện thoại: 0977.662.118

2. Đồng chí Hoàng Văn Tuyên - Phó CVP Huyện Uỷ - Số điện thoại: 0919.664.615

III. BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

1. Đồng chí Vũ Anh Tuấn - Trưởng BTC huyện ủy - Số điện thoại: 0914.238.881

2. Đồng chí  Tào Quang Thiệu – Phó BTC Huyện Uỷ - Số điện thoại: 0915.041.349

IV. ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY

1. Đồng chí Vũ Đình Việt - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy - Số điện thoại: 0946.607.003

2. Đồng chí  Mai Hồng Hải - Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện Uỷ - Số điện thoại: 0912.320.308

3. Đồng chí  Lê Thị Thương - Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện Uỷ - Số điện thoại: 0986.633.369

V. BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

1. Đồng chí Phạm Ngọc Sơn - Trưởng BTG – GĐ TT bồi dưỡng chính trị - Số điện thoại: 0982.873.699

2. Đồng chí  Nguyễn Thị Tường Vân - Phó trưởng ban tuyên giáo HU - Số điện thoại: 0988.595.685

3. Đồng chí  Đỗ Thanh Hải - Phó trưởng ban tuyên giáo HU - Số điện thoại: 0963.795.666

VI. BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY

1. Đồng chí Bùi Thị Cẩm Tú - Trưởng BDV huyện ủy – CT UBMT Tổ quốc huyện - SĐT: 01678.362.180

2. Đồng chí  Lương Thị Thanh - Phó trưởng ban dân vận HU - Số điện thoại: 0969.303.698

3. Đồng chí  Trịnh Thế Thạch - Phó trưởng ban dân vận HU - Số điện thoại: 0984.203.067

Trích dẫn: UBND huyện Vĩnh Lộc

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
1490 người đã bình chọn
317 người đang online