Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
3315 người đã bình chọn
532 người đang online

100%

TỔ CHỨC BỘ MÁY HUYỆN ỦY VĨNH LỘC 

 I. THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

1. Đồng chí  Trần Văn Tuấn -  Bí Thư Huyện Uỷ - Số điện thoại: 0982.762.036

2. Đồng chí  Lê Văn Tịnh - PBT Thường Trực HU - CT HĐND huyện - Số điện thoại: 0912.958.812

3. Đồng chí  Phạm Quốc Thành - PBT Huyện Uỷ - CT UBND huyện - Số điện thoại: 0904.939.678

II. VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

1. Đồng chí Hoàng Đạt Thành – Chánh Văn phòng HU - Số điện thoại: 0977.662.118

2. Đồng chí Trần Thị Tố Minh - Phó CVP Huyện Uỷ - Số điện thoại: 0866.079.468

III. BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

1. Đồng chí Vũ Anh Tuấn - Trưởng BTC huyện ủy - Số điện thoại: 0914.238.881

2. Đồng chí  Nguyễn Thị Hương – Phó BTC Huyện Uỷ - Số điện thoại: 0942.364.950

3. Đồng chí  Lê Viết Nam – Phó BTC Huyện Uỷ - Số điện thoại: 0383.480.567

IV. ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY

1. Đồng chí Vũ Đình Việt - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy - Số điện thoại: 0915.394.895

2. Đồng chí  Mai Hồng Hải - Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện Uỷ - Số điện thoại: 0912.320.308

3. Đồng chí  Lưu Thị Thương - Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện Uỷ - Số điện thoại: 0986.633.369

V. BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

1. Đồng chí Phạm Ngọc Sơn - Trưởng BTG – GĐ TT bồi dưỡng chính trị - Số điện thoại: 0982.873.699

2. Đồng chí  Đỗ Thanh Hải - Phó trưởng ban tuyên giáo HU - Số điện thoại: 0963.795.666

VI. BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY

1. Đồng chí Bùi Thị Cẩm Tú - Trưởng BDV huyện ủy – CT UBMT Tổ quốc huyện - SĐT: 01678.362.180

2. Đồng chí  Lương Thị Thanh - Phó trưởng ban dân vận HU - Số điện thoại: 0969.303.698

3. Đồng chí  Trịnh Thế Thạch - Phó trưởng ban dân vận HU - Số điện thoại: 0984.203.067

Trích dẫn: UBND huyện Vĩnh Lộc

°