• Thực hiện Công văn số 419/SVHTTDL-QLTDTT ngày 26/02/2018, Công văn số 561/SVHTTDL-QLTDTT ngày 13/3/2018, Công văn số 836/SVHTTDL- TDTT, ngày 4/4/2018 và Công văn số 1003/SVHTTDL-QLTDTT ngày 19/04/2018, Công văn số 1132/SVHTTDL-QLTDTT ngày 3/04/2018 của Sở VH,TT&DL Thanh Hóa về việc triển khai thực hiện các thông tư quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với các môn thể thao gồm: Môn Karate, Taekwondo, Bóng bàn, Cầu lông, Billiards&Snooker và Bơi, lặn; Dù lượn và môn Diều bay, Khiêu vũ thể thao, Ju do, Thể dục thể hình và Fitness, Lân Sư Rồng; Thể dục thẩm mỹ, Vũ đạo thể thao giải trí, Quyền anh, Võ cổ truyền, môn Vovinam, hoạt động đua chó để kinh doanh đặt cược, hoạt động đua ngựa để kinh doanh đặt cược; môn Bóng đá và Mô tô nước trên biển; Quần vợt, Patin, Lặn biển thể thao giải trí. Để thực hiện đúng quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với các môn thể thao UBND huyện hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tổ chức tập luyện, thi đấu và tổ chức tập huấn nhân viên chuyên môn đối với các môn Thể dục thể thao cần thực hiện những nội dung sau:

  • Thực hiện Công văn số 419/SVHTTDL-QLTDTT ngày 26/02/2018, Công văn số 561/SVHTTDL-QLTDTT ngày 13/3/2018, Công văn số 836/SVHTTDL- TDTT, ngày 4/4/2018 và Công văn số 1003/SVHTTDL-QLTDTT ngày 19/04/2018, Công văn số 1132/SVHTTDL-QLTDTT ngày 3/04/2018 của Sở VH,TT&DL Thanh Hóa về việc triển khai thực hiện các thông tư quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với các môn thể thao gồm: Môn Karate, Taekwondo, Bóng bàn, Cầu lông, Billiards&Snooker và Bơi, lặn; Dù lượn và môn Diều bay, Khiêu vũ thể thao, Ju do, Thể dục thể hình và Fitness, Lân Sư Rồng; Thể dục thẩm mỹ, Vũ đạo thể thao giải trí, Quyền anh, Võ cổ truyền, môn Vovinam, hoạt động đua chó để kinh doanh đặt cược, hoạt động đua ngựa để kinh doanh đặt cược; môn Bóng đá và Mô tô nước trên biển; Quần vợt, Patin, Lặn biển thể thao giải trí. Để thực hiện đúng quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với các môn bóng. UBND huyện hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tổ chức tập luyện, thi đấu và tổ chức tập huấn nhân viên chuyên môn đối với các môn bóng cần thực hiện những nội dung sau:

  • Ngày 12/01/2017, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND về tổ chức Đại hội TDTT các cấp huyện Vĩnh Lộc lần thứ VIII năm 2017

1 
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
1490 người đã bình chọn
234 người đang online