Quyết định số 1719 về ban hành quy chế, vận hành và khai thác sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc trong các cơ quan hành chính nhà nước huyện Vĩnh Lộc

Quyết định số 1719 về ban hành quy chế, vận hành và khai thác sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc trong các cơ quan hành chính nhà nước huyện Vĩnh Lộc

Quyết định số 1719 kích tại đây....