Công văn số 1369 về hướng dẫn tổ chức thực hiện cấp giấy xác nhận nguồn gốc, xuất xứ các sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Công thương.

Công văn số 1369 về hướng dẫn tổ chức thực hiện cấp giấy xác nhận nguồn gốc, xuất xứ các sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Công thương

http://vinhloc.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/CV 1369......PDF