UBND huyện sơ kết 10 năm xây dựng nền QPTD giai đoạn 2009 - 2019

Ngày 3/9, UBND huyện đã tổ chức sơ kết 10 năm xây dựng nền QPTD giai đoạn 2009 – 2019. Dự hội nghị có đồng chí Mai Xuân Bình – Bí thư huyện uỷ, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ, HĐND, UBND, đại diện ban ngành cấp huyện, Bí thư, Chủ tịch 16 xã, thị trấn cùng các đồng chí đội trưởng đội dân quân tự vệ.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị

Trong 10 năm qua, Huyện uỷ, HĐND, UBND đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách Pháp luật của nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân; khu vực phòng thủ vững chắc. Ban chỉ huy quân sự huyện tích cực thực hiện tốt theo hướng toàn diện nhiệm vụ gắn với không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Đơn vị xây dựng lực lượng thường trực theo biên chế, nguồn lực lượng dự bị động viên đạt 100%. Quản lý tốt thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; đảm bảo nguồn tuyển quân chất lượng, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã kết quả đạt khá trở lên, đảm bảo an toàn. Huấn luyện lực lượng thường trực, dân quân tự vệ đạt 100%. Thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội luôn được chú trọng. Đối với công tác chính sách hậu phương quân đội, Ban CHQS huyện đã giải quyết chế độ cho 9.940 đối tưọng theo  Quyết định số 142, Quyết định số 62 và quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ.  Bên cạnh đó, Huyện uỷ, UBND huyện cũng phối hợp với Công an huyện thực hiện các biện pháp ngăn ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo tiền đề và động lực thúc đẩy kinh tế, xã hội huyện ngày càng phát triển giàu mạnh.

Trong thời gian tới, huyện Vĩnh Lộc tiếp tục tham mưu xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh theo hướng toàn dân, toàn diện, độc lập tự chủ, tự cường ngày càng vững mạnh ổn định, lâu dài và sẵn sàng chuyển các hoạt động từ thời bình sang thời chiến để bảo vệ vững chắc địa phương trong tình hình mới; phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, đoàn thể trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân hoạt động có hiệu quả; không ngừng nâng cao chất lượng về mọi mặt, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, làm tốt việc quản lý tình hình, chủ động ngăn ngừa, xử trí có hiệu quả các tình huống về quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận làm rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng nhiệm vụ, chủ trương, giải pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân. 

Ảnh:  Đồng chí Vũ Thị Hương - Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân đạt thành tích trong xây dựng nền QPTD

Nhân dịp này, UBND huyện đã tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 20 cá nhân có nhiều thành tích trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Trịnh Thu- Đài TT