Thông báo danh sách trúng tuyển viên chức ngành GD&ĐT năm 2020

https://vinhloc.thanhhoa.gov.vn/ Thông báo kích tại đây.....pdf