Thông Báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND huyện từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 12 năm 2020.

 Bấm xem chi tiết tại đây: http://vinhloc.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2020.......pdf