Tập huấn chính sách BHXH tự nguyện – BHYT .

Thực hiện chương trình phối hợp, chiều ngày 28-4, Hội LHPN huyện đã  phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế cho 140 đại biểu là chủ tịch, phó chủ tịch hội phụ nữ và chi hội trưởng chị hội phụ nữ ở 13 xã, thị trấn trong huyện.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Đến động viên học viên tham gia lớp tập huấn có đồng chí Nguyễn Văn Tâm – Phó Chủ tịch UBND huyện, Nguyễn Thị Tường Vân – Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Tại lớp tập huấn các đại biểu được nghe đại diện BHXH huyện cung cấp những nội dung cơ bản về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, trong đó nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa của việc tham gia, đối tượng tham gia, nơi tham gia, phương thức đóng, thời điểm đóng, mức đóng, các chế độ được hưởng khi tham gia. Quyển lợi của người tham gia BHYT hộ gia đình, phạm vi hưởng, mức hưởng BHYT; hướng dẫn về công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; Đồng thời còn được tiếp thu một số kỹ năng truyền thông về bảo hiểm  như lắng nghe, quan sát, đặt câu hỏi, nói, diễn đạt và kỹ năng xây dựng lòng tin, kỹ năng phản hồi để giúp người dân hiểu rõ chính sách nhân văn của BHXH tự nguyện và BHYT.

Thông qua lớp tập huấn, nhằm giúp hội viên hội phụ nữ nắm vững nghiệp vụ về chế độ chính sách BHXH, BHYT và kỹ năng trong truyền thông về BHXH, BHYT để phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, góp phần thực hiện mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân trên địa bàn huyện.

Trịnh Thu- Trung tâm VHTTTT&DL