Thông Báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND huyện 6 tháng đầu năm 20216

Bấm xem chi tiết tại đây:https://vinhloc.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2021........_1.PDF