Đoàn thẩm định NTM huyện thẩm định xét công nhận thôn Yên Lạc xã Ninh Khang đạt thôn NTM kiểu mẫu.

       Sáng ngày 18 - 12,  đoàn thẩm định thôn NTM kiểu mẫu huyện do đồng chí Trịnh Việt Cường, HUV, Trưởng phòng nông nghiệp huyện, Phó chánh văn phòng điều phối xây dựng NTM huyện làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, thẩm định, đánh giá kết quả thực hiện xây dựng Thôn NTM kiểu mẫu tại thôn Yên Lạc xã Ninh Khang, cùng đi có các đồng chí trong BCĐ XDNTM huyện.

Nhà văn hóa thôn Yên Lạc 

Trước khi làm việc với ban chỉ đạo xây dựng NTM xã và ban phát triển thôn Yên Lạc các đồng chí đại biểu đã đi thực tế thăm mô hình trồng cây măng tây của hộ gia đình anh Phùng văn Toàn và đi kiểm tra một số tuyến đường trong thôn.

Mô hình trồng măng tây hộ gia đình anh Phùng Văn Toàn

Tuyến đường chục chính trong thôn 

Kết quả sau 1 năm xây dựng thôn NTM kiểu mẫu cho thấy thôn Yên Lạc xã Ninh Khang đã có nhiều thay đổi. Người dân trong thôn đã thay đổi tư duy suy nghĩ trong phát triển kinh tế và đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Nhờ đó nhiều mô hình sản xuất đã và đang mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân như mô hình trông măng tây, trồng ớt xuất khẩu, trồng lạc...các ngành nghề thương mại dịch vụ được người dân đầu tư phát triển...Nhờ đó thu nhập bình quân đầu người  đạt 69 triệu đồng/năm, trong thôn không còn hộ nghèo. Kinh tế phát triển người dân cũng quan tâm đầu tư xây mới và chỉnh trang nhà ở, tường rào, đóng góp để làm đường giao thông, lắp điện chiếu sáng, cải tạo khuôn viên nhà văn hóa, xây dựng khu vui chơi cho trẻ em... Tổng nguồn vốn huy động xây dựng thôn NTM kiểu mẫu của thôn đạt  trên 22 tỷ đồng  trong đó nhân dân đóng góp chiếm trên 60%. Đến nay thôn cơ bản hoàn thành 14/14 tiêu chí đề ra.

Đại diện ban phát triển thôn trình bày báo cáo 

Sau khi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo, các thành viên trong đoàn thẩm định thôn NTM kiểu mẫu của huyện đã nhận xét thôn Yên Lạc xã Ninh Khang đã có nhiều đổi mới, tuy nhiên trong quá trình xây dựng thôn vẫn còn một số tồn tại hạn chế nhất định như vấn đề xử lý chất thải trong chăn nuôi nông hộ chưa triệt để; chưa tạo điểm nhấn nổi bật cho thôn....

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Trịnh Việt Cường, HUV, Trưởng phòng nông nghiệp huyện, Phó chánh văn phòng điều phối xây dựng NTM huyện yêu cầu ban chỉ đạo xây dựng TNM xã và ban phát triển thôn Yên Lạc cần sớm thực hiện một số tồn tại và các đồng chí thành viên trong đoàn thẩm định đã chỉ ra, trong đó phải biết phát huy lợi thế của thôn có tuyến đường chục chính rộng, thoáng cần bổ sung  các loại cây xanh, hoa phù hợp 2 bên đường để tạo điểm nhấn cho thôn.

Trịnh Thu-Trung tâm VHTTTT&DL