CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN UBND HUYỆN VĨNH LỘC

I. VĂN PHÒNG HĐND-UBND

1. Đồng chí Hà Văn Lương - Chánh VP HĐND-UBND - Số điện thoại: 0914.907.818

2. Đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Phó Chánh VP HĐND-UBND - Số điện thoại: 0915.040.562

3. Đồng chí Vũ Hồng Trúc - Phó Chánh VP HĐND-UBND - Số điện thoại: 0982.651.336

II. PHÒNG LĐTB&XH

1. Đồng chí Đỗ Văn Nam - Trưởng phòng - Số điện thoại: 0914.403.234

2. Đồng chí Trịnh Minh Văn - Phó Trưởng phòng - Số điện thoại: 0984.830.889

III. PHÒNG  TÀI CHÍNH VÀ KẾ HOẠCH

1. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Trưởng phòng - Số điện thoại: 0945.668.678

IV. PHÒNG NỘI VỤ

1. Đồng chí Lê Văn Tiến - Trưởng phòng - Số điện thoại: 0977.732.137

2. Đồng chí Trần Minh Dũng - Phó Trưởng phòng - Số điện thoại: 0837.746.888

V. THANH TRA

 1. Đồng chí Trần Thanh Bình - Chánh Thanh Tra - Số điện thoại: 0916.499.278

 2. Đồng chí Hoàng Thị Hường - Phó Chánh Thanh tra - Số điện thoại: 0373.229.078

VI. PHÒNG KINH TẾ HẠ TẦNG

1. Đồng chí Vũ Hùng Thanh - Trưởng phòng - Số điện thoại: 0915.698.789

2. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - Phó Trưởng phòng - Số điện thoại: 0946.628.989

VII. PHÒNG TÀI NGUYÊN  VÀ MÔI TRƯỜNG

1. Đồng chí Mai Xuân Tùng - Trưởng phòng - Số điện thoại: 0946.539.668

2. Đồng chí Lê Thị Tú - Phó Trưởng phòng - Số điện thoại: 0949.024.343

VIII. PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

1. Đồng chí Trịnh Việt Cường - Trưởng phòng - Số điện thoại: 0918.070.674

2. Đồng chí Đặng Thị Bắc - Phó Trưởng phòng - Số điện thoại: 0976.882.757

IX. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1. Đồng chí Trần Văn Sơn - Trưởng phòng - Số điện thoại: 0982.195.388

2. Đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Trưởng phòng - Số điện thoại: 0916.922.486

3. Đồng chí Chu Văn Phức - Phó Trưởng phòng - Số điện thoại: 0949.024.326

X. PHÒNG TƯ PHÁP

1. Đồng chí Hoàng Thị Hòa - Trưởng phòng - Số điện thoại: 0919.663.041

XI. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

1. Đồng chí Cao Văn Bình - Trưởng phòng - Số điện thoại: 0963.101.067

2. Đồng chí Trịnh Văn Quy - Phó Trưởng phòng  - Số điện thoại: 0972.375.959