Thông báo lịch sự kiện tổ chức thí điểm Lễ hội Phủ Trịnh, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc năm 2023

Nhằm tri ân, tưởng nhớ các nhân vật lịch sử đã có nhiều đóng góp trong lịch sử dân tộc; bảo tồn giá trị văn hoá truyền thống; đồng thời phát huy giá trị di tích, thu hút khách du lịch về với lễ hội; từng bước phát triển du lịch tại khu di tích Phủ Trịnh - Nghè Vẹt và các điểm du lịch phụ cận, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và UBND huyện Vĩnh Lộc phối hợp tổ chức triển khai thí điểm Lễ hội Phủ Trịnh, xã Vĩnh Hùng (Vĩnh Lộc) năm 2023.

Thời gian tổ chức từ ngày 07/3 - 09/3/2023. Trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra chuỗi hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch nhằm tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về lễ hội Phủ Trịnh, di tích Phủ Trịnh - Nghè Vẹt, về nhân vật Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm và các chúa Trịnh; giới thiệu văn hóa, con người, sản vật của Vĩnh Lộc. Nổi bật là lễ khai mạc và giới thiệu không gian trưng bày sản phẩm đặc trưng huyện Vĩnh Lộc và phụ cận; Liên hoan văn nghệ quần chúng huyện Vĩnh Lộc năm 2023; Chương trình nghệ thuật tổng hợp phục vụ Nhân dân và du khách với chủ đề “Xứ Thanh tình đất, tình người” do Nhà hát Nghệ thuật truyền thống thực hiện; thi kéo co giữa các thôn trong xã; tổ chức chơi bài điếm; thi đấu cờ người…

Lịch sự kiện tổ chức thí điểm Lễ hội Phủ Trịnh, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc năm 2023:
https://vinhloc.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2023-03/8dae34e56333ed7dThong-bao-lich-su-kien-to-chuc-thi-diem-le-hoi-Phu-Trinh.pdf

 

 

Phòng Văn hóa và Thông tin