Nỗ lực hoàn thành mục tiêu xây dựng thị trấn Vĩnh Lộc đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2023

      Phong trào “Xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh” được đông đảo cán bộ và Nhân dân thị trấn Vĩnh Lộc (Vĩnh Lộc) hưởng ứng tham gia. Thông qua phong trào đã thúc đẩy kinh tế- xã hội thị trấn phát triển, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần nâng cao đời sống người dân về mọi mặt.

Thị trấn Vĩnh Lộc ngày càng khang trang.

Thị trấn Vĩnh Lộc là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của huyện Vĩnh Lộc. Vì vậy, việc xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh luôn được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị trấn quan tâm thực hiện. Từ khi phát động phong trào “Xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh” đến nay, bộ mặt của thị trấn có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng cao. Kết cấu hạ tầng luôn được quan tâm đầu tư xây dựng. Nhiều công trình chỉnh trang đô thị được thực hiện nâng cấp và cải tạo, như: bó lát vỉa hè; trồng hoa, cây xanh, chỉnh trang công viên, khuôn viên công sở... Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng và duy trì các mô hình như mô hình “Khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”, mô hình “Khu dân cư tự quản bảo đảm vệ sinh môi trường”; Hội Phụ nữ với mô hình “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; Hội Nông dân với mô hình “Thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật”; Hội Cựu chiến binh với mô hình “Cựu chiến binh tự quản bảo vệ môi trường”; Đoàn Thanh niên với mô hình “Thanh niên xung kích bảo vệ môi trường”... Nhờ đó, mỹ quan đô thị, cảnh quan môi trường của thị trấn ngày càng thông thoáng, sạch đẹp.

Dẫn chúng tôi tham quan một vòng khu phố 3 - khu dân cư điển hình trong xây dựng mô hình “Khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”, Bí thư chi bộ Lưu Minh Đức phấn khởi chia sẻ: Nhờ có tiếng nói chung từ cán bộ, đảng viên đến người dân nên mô hình được triển khai nhanh, thuận lợi. Điển hình trong thực hiện tiêu chí “sạch”, khu phố đã thành lập/kiện toàn các tổ tự quản về vệ sinh môi trường trên các tuyến đường; phân công cho các chi hội đoàn thể đảm nhận các tuyến, có gắn biển tên chi hội tự quản (điểm đầu - điểm cuối) trên tuyến đường. Tổ tự quản xây dựng kế hoạch vệ sinh môi trường và tổ chức thực hiện theo tháng, quý, năm; vận động các hộ gia đình tự trang bị thùng đựng rác và ký cam kết đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm (100% hộ gia đình thực hiện)...

Chị Trịnh Thị Thu ở khu phố 3 cho biết: Là người dân sinh sống tại khu phố, tôi nhận thấy bản thân phải có trách nhiệm trong việc xây dựng thị trấn ngày càng văn minh, sạch đẹp. Đồng thời, vận động người thân, bạn bè, mỗi người dân cùng chung tay thực hiện thông qua những việc làm cụ thể như giữ gìn vệ sinh trong sinh hoạt hàng ngày, thu gom, xử lý rác thải, trồng hoa, làm cỏ trước sân nhà..., góp phần bảo đảm cảnh quan môi trường đảm bảo tiêu chí “Sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn” ở khu phố.

Trao đổi với Bí thư Đảng ủy thị trấn Trần Văn Khánh, được biết: Để hoàn thiện 9 tiêu chí (52 chỉ tiêu) của “Đô thị văn minh” theo quy định, thị trấn đã đưa ra những giải pháp để kịp thời tháo gỡ khó khăn trong triển khai thực hiện xây dựng các chỉ tiêu, tiêu chí đạt chuẩn “Đô thị văn minh”. Ngay từ những ngày đầu năm, Đảng ủy, UBND thị trấn đã ban hành các văn bản chỉ đạo và triển khai thực hiện, phân công cho cán bộ, công chức xây dựng kế hoạch cụ thể về lĩnh vực phụ trách; rà soát, báo cáo thực tế mức độ đạt được của từng tiêu chí, từ đó tham mưu, đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo. Đồng thời tranh thủ mọi nguồn lực để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng một cách đồng bộ, ưu tiên đầu tư các công trình phúc lợi phục vụ dân sinh, triển khai và thực hiện tốt quy hoạch được phê duyệt. Đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, nhất là lĩnh vực dịch vụ thương mại; gắn với sản xuất nông nghiệp theo hướng toàn diện, kết hợp với phát triển tiểu thủ công nghiệp nhằm không ngừng nâng cao mức thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, có hành động cụ thể trong việc duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; thực hiện tốt về trật tự xây dựng đúng quy định; không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây cản trở giao thông, đặt bảng hiệu sai quy định; thường xuyên ra quân kiểm tra, kiên quyết xử lý nếu có trường hợp vi phạm. Thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; sửa đổi phong cách, lề lối làm việc; nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, trong toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân... Đến thời điểm này thị trấn đạt được 47/52 chỉ tiêu (đạt 90,4%); 2/52 chỉ tiêu chưa đến thời điểm xét công nhận (chiếm 3,8%); có 3/52 chỉ tiêu (chiếm 5,8%) chưa đạt.

Để hoàn thành mục tiêu xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2023, xứng đáng là đơn vị trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của huyện Vĩnh Lộc, thị trấn tiếp tục tăng cường sự lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể từ thị trấn đến các khu phố. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, huy động mọi nguồn lực cùng chung tay xây dựng thị trấn phát triển theo hướng bền vững, giàu đẹp, văn minh. Cùng với đó, thúc đẩy các mô hình phát triển kinh tế, khuyến khích các tổ chức, cá nhân hình thành các tổ, nhóm để phát triển một số mặt hàng tiểu thủ công nghiệp như nhận gia công đan lát, may mặc, cơ khí chế tạo... với quy mô, cơ cấu sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường, thị hiếu khách hàng; quan tâm phát triển các ngành kinh doanh, phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ như tài chính, bất động sản, du lịch, vận tải hành khách, chăm sóc sức khỏe, tạo hành lang pháp lý để mở rộng về quy mô và loại hình hoạt động dịch vụ - thương mại tập trung ở khu vực trung tâm thị trấn, nhằm bảo đảm nhịp độ tăng trưởng cao, phát triển toàn diện và bền vững cho thị trấn.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, mở rộng các loại hình hoạt động trong HTX nông nghiệp, đặc biệt chú trọng vào các loại hình dịch vụ như bảo vệ thực vật, phân bón, giống cây trồng, tiêu thụ nông sản phẩm... Khuyến khích, tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức thuê, thầu, chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang tích tụ ruộng đất để phát triển nuôi trồng thủy sản, phát triển vùng sản xuất rau - củ - quả an toàn ứng dụng công nghệ cao, gắn với liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng để khai thác có hiệu quả dịch vụ tham quan di tích lịch sử cụm: Đền Trần Khát Chân - Chùa Tường Vân (Chùa Giáng) - Đàn tế Nam giao - Thành Nhà Hồ; gắn phát triển dịch vụ với bảo vệ môi trường, tạo động lực cho dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thị trấn. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc chỉnh trang đô thị, cảnh quan môi trường bảo đảm tiêu chí “Sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn”.

 

Nguồn sưu tầm