THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Quyền sử dụng đất Khu dân cư phát triển mới phục vụ GPMB dự án Tôn tạo Khu di tích Phủ Trịnh, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc

https://vinhloc.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/7d4087ec257b8d5dThong-bao-ket-qua-chuc-dau-gia-v%C4%A9nh%20h%C3%B9ng_thangtxvinhloc-26-05-2023_14h24p06(26.05.2023_15h40p57)_signed%20(1).pdf

UBND huyện Vĩnh Lộc