Cung cấp thông tin cho cán bộ thông tin cơ sở năm 2023

     Thực hiện Kế hoạch số 170/KH-UBND, ngày 3 tháng 8 năm 2023 của UBND huyện về Tổ chức Hội nghị Tập huấn “Giảm nghèo về thông tin” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023; ngày 10/8/2023, UBND huyện tổ chức lớp tập huấn tại huyện. Tại buổi Khai mạc lớp tập huấn:

Đối với sở Truyền thông và Thông tin tỉnh Thanh Hóa có: Ông Trần Mạnh Hùng- Phó trưởng phòng và các chuyên viên phòng Công nghệ thông tin.

Các đồng chí giảng viên đến từ Sở Truyền thông Thông tin, VNPT Thanh Hóa, các ban ngành liên quan cấp tỉnh và cấp huyện.

Đối với Ngành Văn hóa Thông tin huyện có: Ông Cao Văn Bình- Huyện ủy viên- Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin dự và chỉ đạo lớp tập huấn.

Tham gia lớp tập huấn còn có các đồng chí là cán bộ, chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin; Giám đốc, các phó Giám đốc và viên chức trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện; Công chức văn hóa - xã hội, Cán bộ phụ trách đài truyền thanh các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; Trưởng các khu dân cư trên địa bàn huyện: Tổng cộng có 155 học viên tham gia.

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là một chương trình lớn, có tính nhân văn sâu sắc, cần có sự đồng thuận và vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đặc biệt là nhận thức đúng đắn và quyết tâm vươn lên thoát nghèo của các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, nguy cơ đói nghèo. Sự đồng thuận của cộng đồng là sức mạnh mang tính quyết định thành công của chương trình. 

Nội dung truyền thông tại lớp tập huấn là cung cấp cho cán bộ cơ sở về:

- Công tác thông tin cơ sở;

- Kỹ năng thiết kế và xây dựng bản tin thông tin cơ sở;

- Kỹ năng sản xuất chương trình cho đài truyền thanh cấp xã;

- Về mô hình chuyển đổi số;

- Phổ biến Đề án 06 về định danh điện tử, hướng dẫn cài đặt VnelD;

- Kỹ năng tổ chức buổi tuyên truyền cổ động và tuyên truyền miệng.

Để hoạt động giảm nghèo về thông tin ngày càng có hiệu quả, Trưởng Ban tổ chức lớp học (Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin) đã quán triệt đến các đồng chí học viên tham dự lớp tập huấn cần phải  nhiệt tình, tích cực, tập trung tiếp thu đầy đủ nội dung được các đồng chí giảng viên hướng dẫn. Ngay sau lớp tập huấn này, cùng với việc tập trung hoàn thành tốt nội dung kiến thức tập huấn, chúng ta tiếp tục thực hiện và hướng dẫn người dân giảm nghèo về thông tin một cách hiệu quả.

Một số hình ảnh tại Hội nghị tập huấn

          Ngành Văn hóa Thông tin huyện Vĩnh Lộc quyết tâm hoàn thành mọi kế hoạch đặt ra về truyền thông giảm nghèo về thông tin trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc năm 2023.

 

Phòng Văn hóa và Thông tin