Cuộc thi “Ảnh đẹp và Video clip ấn tượng về Du lịch Hà Tĩnh năm 2023”

https://vinhloc.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/d78d2384c5e638ddh%C3%A0%20t%C4%A9nh.pdf

https://vinhloc.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/b1924898fef81d4dTai-lieu-kem-theo.rar

Phòng Văn hóa và Thông tin