Hội nghị đánh giá tiến độ xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2023 đối với xã Vĩnh Thịnh và xã Minh Tân

Sáng ngày 31/8/2023, UBND huyện tổ chức Hội nghị đánh giá tiến độ xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2023 đối với xã Vĩnh Thịnh và xã Minh Tân.

Đại biểu tham gia hội nghị

Dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Văn Tiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện; tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng các đoàn thể Chính trị - Xã hội huyện; các phòng, ban, ngành cấp huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND và các đồng chí Ủy viên BTV Đảng ủy xã Vĩnh Thịnh và xã Minh Tân.

Theo báo cáo đánh giá của các phòng, ban, ngành, đơn vị tính đến ngày 30/8/2023, xã Vĩnh Thịnh đã đạt 16/19 tiêu chí (72/75 chỉ tiêu) NTM nâng cao, còn 3 tiêu chí (3/75 chỉ tiêu) chưa hoàn thành; xã Minh Tân đạt được 3/4 nhóm tiêu chí đó là nhóm tiêu chí số 2 về Thu  nhập (đạt 69,84 triệu đồng/người/năm); nhóm tiêu chí số 3 có ít nhất một mô hình thôn thông minh và nhóm tiêu chí số 4 đạt ít nhất một tiêu chí nổi trội nhất, còn nhóm tiêu chí số 01 chưa hoàn thành (đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của bộ tiêu chí xã NTM nâng cao giai đoạn 2022 – 2025).

Tại hội nghị các đồng chí Lãnh đạo 2 xã, Vĩnh Thịnh, Minh Tân; các phòng ban ngành đã tập trung thảo luận nêu lên những khó khăn, vướng mắc thực tế tại địa phương trong quá trình xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu từ đó đề xuất những giải pháp cần triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu Kết luận tại hội nghị đồng chí Lê Văn Tiến - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG huyện đã ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân 02 xã trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM. Trong thời gian tới để hoàn thành nhiệm vụ Chủ tịch UBND huyện - Phó Trưởng ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện đề nghị các phòng, ban ngành theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tham mưu, hướng dẫn 02 xã hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao và NTM Kiểu mẫu gửi hồ sơ về Văn phòng điều phối NTM huyện trước ngày 15/9/2023 để lấy ý kiến sự hài lòng của người dân trong xây dựng NTM; đồng thời Văn phòng Điều phối xây dựng NTM huyện hoàn thiện hồ sơ gửi cấp có thẩm quyền thẩm định trước ngày 30/9/2023.

UBND huyện Vĩnh Lộc