Một số hình ảnh Khai giảng năm học 2023-2024 trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc

Phòng Văn hóa và Thông tin