UBND Huyện tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 9-2023.

     Sáng ngày 14-9, UBND huyện đã tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 9/2023. Tham dự hội nghị có đồng chí Trịnh Ngọc Tuân – phó chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí phó chủ tịch UBND huyện, trưởng các đoàn thể chính trị huyện, các đồng chí ủy viên UBND huyện, các đồng chí phó ban KT – XH,  phó ban pháp chế HĐND huyện, đại diện phòng ban ngành đơn vị có liên quan. Đồng chí Lê Văn Tiến – chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

                Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực, cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng năm 2023 vẫn giữ được ổn định, một số lĩnh vực có bước phát triển. Sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt kết quả tích cực, tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 70.243 tấn, vượt 8,07% so với KH, diện tích liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm đạt 503,3 ha ; tích tụ tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao được 124,6 ha, đạt 77,87% KH. Chăn nuôi phát triển ổn định không xảy ra dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng ước đạt 9.672 tấn, tăng 1,97% so với CK.Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản ước đạt 1.553 tấn, tăng 4,16% so với CK; Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo xã Minh Tân đạt 4/4 nhóm tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu; xã Vĩnh Thịnh đạt 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; thôn NTM kiểu mẫu đạt bình quân 11,67/15 tiêu chí. Có 5 sản phẩm được đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP hạng 3 sao. Một số sản phẩm thế mạnh của địa phương trong sản xuất công nghiệp như mạy mặc, làm bánh kẹo ...vẫn giữmức ổn định và tăng so với cùng kỳ.Công tác lập, trình phê duyệt các quy hoạch được tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện; hoàn thành phê duyệt chung xây dựng xã giai đoạn 2021 - 2030; tập trung lập quy hoạch chi tiết 1/500 mặt bằng khu dân cư, làm cơ sở cụ thể hóa các quy hoạch chung và chuẩn bị các điều kiện lập dự án đầu tư theo quy định.9 tháng toàn huyện đã thành lập mới được 45 doanh nghiệp 6 , tăng 7,14% so với cùng kỳ.Công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng được quan tâm; tổ chức thẩm định 05 dự án; cấp phép xây dựng 20 trường hợp. Hoàn thành và đưa vào sử dụng 06 công trình. Hoạt động thương mại, dịch vụ diễn ra sôi động, nguồn cung hàng hóa dồi dào, giá cả hàng hóa ổn định. UBND huyện đã tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Đến ngày 30/8, giải ngân được 91,891 tỷ đồng, đạt 61,18% so với KH vốn giao; Chất lượng hoạt động văn hóa - xã hội được nâng lên; các chế độ, chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; đời sống Nhân dân được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế phát triển.

                Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng  năm 2023 của huyện vẫn còn những khó khăn, hạn chế: Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công do tỉnh quản lý đạt chưa cao so với kế hoạch vốn giao năm 2023 (đạt 43,25%); thấp hơn tỷ lệ bình quân chung của tỉnh. Công tác giải phóng mặt bằng đạt chưa cao so với Kế hoạch số 15/KH- UBND ngày 31/01/2023 của UBND tỉnh (đạt 48,07%); thấp hơn tỷ lệ bình quân chung của tỉnh. Công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra; việc thực hiện tiêu chí về xây dựng cơ sở vật chất còn gặp nhiều khó khăn.

 

                Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung đánh giá, phân tích làm rõ những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế, đưa ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ tháng 9 và những tháng cuối năm 2023. Trong đó có nhiều nội dung được phân tích, đánh giá sâu như giải phóng mặt bằng; vấn đề giải ngân vốn đầu tư công; hoạt động thu ngân sách Nhà nước....

                Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê văn Tiến – Chủ tịch UBND huyện lưu ý các phòng ban cần bám sát mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2023 để phấn đấu đạt kết quả cao nhất.

Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch