Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Kích và đường link để xem chi tiết: QĐ chủ trương đầu tư dự án khu dân cư Vĩnh Thịnh