THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện năm 2024

https://vinhloc.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2023-12/e0d6f8049fa6265dLich-tiep-cong(21.12.2023_22h11p05)_signed.pdf

UBND huyện Vĩnh Lộc