THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Quyền sử dụng đất tại Điểm dân cư Thọ Vực xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc

https://vinhloc.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2023-12/ca1f55a22315898dThong-bao-ket-qua-lua-chon-To-chuc-dau-gia-_signed.pdf

UBND huyện Vĩnh Lộc