THÔNG BÁO Phân công Phó Chủ tịch UBND huyện tham gia tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân cùng đồng chí Bí thư Huyện ủy năm 2024

https://vinhloc.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2024-01/23d4d36dd8076c2dPhan-cong-TCD-cung-(03.01.2024_22h02p56)_signed.pdf

UBND huyện Vĩnh Lộc