Vĩnh Lộc tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn năm 2024”

     Sáng ngày 15 -2, tức ngày 6 tháng Giêng năm Giáp Thìn tại Trung tâm Văn hoá, Thể dục Thể thao huyện Vĩnh Lộc, UBND huyện Vĩnh lộc tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn năm 2024”

Ngay sau lễ phát động các đồng chí lãnh đạo huyện, xã thị trấn, đơn vị và các em học sinh đã tham gia trồng hàng trăm cây xanh  tại khuôn viên trung tâm văn hoá, thể dục thể thao huyện và một số điểm trên địa bàn.

Trong dịp tổ chức tết trồng cây năm 2024, toàn huyện Vĩnh Lộc phấn đấu trồng 200 ha rừng sau khai thác và 226 nghìn cây phân tán các loại . Bố trí trồng ở khu đông dân cư, dọc hành lang đường giao thông, trong các cơ quan, trường học, bệnh viện, khu danh lam thắng cảnh...Trong đó chú ý các điểm trồng cây gắn với  việc xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu ở các đơn vị, địa phương. Sau thời gian trồng phải phân công nhiệm vụ cụ thể trong việc chăm sóc đảm bảo cây sinh trưởng và phát triển tốt.

Thực tế cho thấy, trong những năm gần đây, phong trào trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ luôn được các cấp, các ngành và người dân huyện Vĩnh Lộc hưởng ứng, tham gia tích cực. Việc ưu tiên dành nguồn lực cho việc trồng rừng cũng rất được quan tâm thực hiện hàng năm.

 Trịnh Thu - Trung tâm VH,TTTT&DL Vĩnh Lộc