Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Vĩnh Lộc

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1831/UBND-KTHT 29/07/2022 tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các khu công nghiệp, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất.
81/GXN-UBND 15/10/2021
82/GXN-UBND 15/10/2021
2255/UBND-VHTT 13/09/2021 truyền thông phòng, chống dịch Covid- 19
2233/ UBND-VHTT 10/09/2021 đảm bảo thông tin liên lạc sẵn sàng ứng phó với bão Conson và mưa lớn.
3137/QĐ-UBND 10/09/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Phương án đảm bảo an sinh xã hội, việc làm, đảm bảo lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc trong trường hợp dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp
3124/QĐ-UBND 10/09/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc Đảm bảo cung ứng lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân trên địa bàn huyện trong trường hợp dịch Covid-19 diễn biến phức tạp
2214/UBND-VHTT 09/09/2021 chấn chỉnh việc đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19 trên mạng xã hội.
1176/BC-UBND 09/09/2021 BÁO CÁO Các hoạt động tại khu cách ly tập trung Phòng, chống dịch Covid-19 huyện Vĩnh Lộc
2204/UBND-VHTT 08/09/2021 thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid- 19
2184/UBND-VHTT 07/09/2021 triển khai ứng dụng Zalo trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện.
2197/UBND-NN 07/09/2021 Về việc sẵn sàng ứng phó với bão CONSON và mưa lớn.
09-QĐ/BCĐ 07/09/2021 Quyết Định về việc thành lập Tiểu ban xét nghiệm, điều trị người bệnh, tiêm vắc xin thuộc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Vĩnh Lộc
2169/UBND-VP 06/09/2021 đề nghị cài đặt hệ thống Wi-Fi tại các chốt kiểm dịch huyện và Trung tâm cách ly phòng, chống Covid – 19 huyện Vĩnh Lộc
2173/UBND-LĐTBXH 06/09/2021 Về việc đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc trong trường hợp dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp
1 2 3 4 5 6