Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Vĩnh Lộc

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
88/TB-HĐXT 04/08/2020 Thông Báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2,kỳ xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Vĩnh Lộc năm 2020.
87/TB-UBND 03/08/2020 Thông báo về việc tuyển dụng viên chức tại Trung tâm văn hóa thông tin thể thao và du lịch huyện Vĩnh Lộc năm 2020.
1337/PA-UBND 03/08/2020 Phương án Tuyển dụng viên chức tại Trung tâm văn hóa thông tin thể thao và du lịch huyện Vĩnh Lộc năm 2020.
1233/UBND-TNMT 16/07/2020 Tổ chức tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang khu dân cư, công sở chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXVI, nhiệm kì 2020-2025.
1212/UBND-KTHT 14/07/2020 Thực hiện nghiêm quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn huyện.
1209/UBND-VP 14/07/2020 Đẩy mạnh ứng dụng Cổng dịch vụ công quốc gia.
1163/UBND-KTHT 08/07/2020 tăng cường thực hiện các quy định của pháp luật về trật tự xây dựng, kiểm soát trật tự xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ thiết kế nhiều tầng, nhiều căn hộ ở
1155/UBND-TTDVNN 07/07/2020 Tiếp tục tăng cường chỉ đạo các biện pháp chăm sóc chuối tiêu hồng
71/TB-HĐXT 06/07/2020 Thông Báo nội dung kiến thức ôn tập xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Lộc năm 2020
1151/UBND-NN 06/07/2020 Tiếp tục thực hiện hiệu quả Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp
1124 /UBND-TNMT 30/06/2020 Tổ chức thực hiện tổng vệ sinh môi trường chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXVI.
1114/UBND-TNMT 29/06/2020 Đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường.
03/CT-UBND 18/06/2020 Chỉ Thị về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc trong tình hình mới.
01/TB 18/12/2017 Danh sách người lao động nộp đơn xét tuyển hợp đồng lao động giáo viên mầm non theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ; lao động hợp đồng giáo viên tiếng Anh các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc Căn cứ Bộ Luật lao động năm 2012; Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật lao động năm 2012; Căn cứ Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 - 2015; Công văn số 2417/TTg-VX ngày 31/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc kéo dài việc thực hiện một số chính sách đối với trẻ em và giáo viên mầm non; Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV ngày 11/3/2013 hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trê em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non theo quy định tại định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Căn cứ Quyết định số 3134/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao số lượng hợp đồng giáo viên mầm non theo cứ Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ; lao động hợp đồng giáo viên Tiếng anh các trường Tiểu học, THCS thuộc các UBND huyện, thị xã, thành phố năm 2017; Căn cứ Hướng dẫn Liên ngành số 1253/LN:NV-GD&ĐT-LĐTB&XH ngày 31/8/2017 của Sở Nội vụ - Sở Giáo dục và Đào tạo – Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn sắp xếp, bố trí, điều động, tuyển dụng giáo viên và hợp đồng giáo viên mầm non, giáo viên Tiếng anh dạy Tiểu học và Trung học sơ sở trên địa bàn tỉnh; Căn cứ Quyết định số 2316/QĐ-UBND ngày 28/11/2017 của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc về việc Thành lập Hội đồng xét tuyển hợp đồng lao động giáo viên mầm non theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ; lao động hợp đồng giáo viên Tiếng Anh các trường Tiểu học, THCS huyện Vĩnh Lộc. Ngày 28/11/2017 UBND huyện Vĩnh Lộc đã ban hành Phương án số 1355/PA-UBND; ngày 29/11/2017 Hội đồng xét tuyển huyện đã ban hành Thông báo số 131/TB-HĐXT về việc xét tuyển hợp đồng lao động giáo viên Mầm non theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ; lao động hợp đồng giáo viên tiếng Anh các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc. Tính đến ngày 12/12/2017, Hội đồng xét tuyển huyện đã nhận được 18 hồ sơ tham gia xét tuyển giáo viên hợp đồng tiếng Anh và 110 hồ sơ tham gia xét tuyển giáo viên Mầm non. Danh sách người lao động nộp đơn xét tuyển hợp đồng lao động giáo viên mầm non theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ; lao động hợp đồng giáo viên tiếng Anh các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc Căn cứ Bộ Luật lao động năm 2012; Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật lao động năm 2012; Căn cứ Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 - 2015; Công văn số 2417/TTg-VX ngày 31/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc kéo dài việc thực hiện một số chính sách đối với trẻ em và giáo viên mầm non; Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV ngày 11/3/2013 hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trê em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non theo quy định tại định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Căn cứ Quyết định số 3134/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao số lượng hợp đồng giáo viên mầm non theo cứ Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ; lao động hợp đồng giáo viên Tiếng anh các trường Tiểu học, THCS thuộc các UBND huyện, thị xã, thành phố năm 2017; Căn cứ Hướng dẫn Liên ngành số 1253/LN:NV-GD&ĐT-LĐTB&XH ngày 31/8/2017 của Sở Nội vụ - Sở Giáo dục và Đào tạo – Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn sắp xếp, bố trí, điều động, tuyển dụng giáo viên và hợp đồng giáo viên mầm non, giáo viên Tiếng anh dạy Tiểu học và Trung học sơ sở trên địa bàn tỉnh; Căn cứ Quyết định số 2316/QĐ-UBND ngày 28/11/2017 của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc về việc Thành lập Hội đồng xét tuyển hợp đồng lao động giáo viên mầm non theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ; lao động hợp đồng giáo viên Tiếng Anh các trường Tiểu học, THCS huyện Vĩnh Lộc. Ngày 28/11/2017 UBND huyện Vĩnh Lộc đã ban hành Phương án số 1355/PA-UBND; ngày 29/11/2017 Hội đồng xét tuyển huyện đã ban hành Thông báo số 131/TB-HĐXT về việc xét tuyển hợp đồng lao động giáo viên Mầm non theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ; lao động hợp đồng giáo viên tiếng Anh các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc. Tính đến ngày 12/12/2017, Hội đồng xét tuyển huyện đã nhận được 18 hồ sơ tham gia xét tuyển giáo viên hợp đồng tiếng Anh và 110 hồ sơ tham gia xét tuyển giáo viên Mầm non. THÔNG BÁO DANH SÁCH HỢP ĐỒNG GIÁO VIÊN TIÊNG ANH CỦA UBND HUYỆN VĨNH LỘC
3953/QĐ-UBND 12/10/2016 Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng đường trục chính trung tâm thị trấn Vĩnh Lộc nối Quốc lộ 217 với Quốc lộ 45, huyện Vĩnh Lộc của UBND huyện Vĩnh Lộc
1 2 3 4 5 6