Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
3269 người đã bình chọn
1637 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
9101/SXD-VP 22/12/2023 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết trực tiếp của UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
3889/QĐ-UBND 24/11/2023 Về việc thu hồi đất do đất được Nhà nước cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn (Lê Duy Tùng)
3890/QĐ-UBND 24/11/2023 Về việc thu hồi đất do đất được Nhà nước cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn (Trịnh Văn Sáu)
3891/QĐ-UBND 24/11/2023 Về việc thu hồi đất do đất được Nhà nước cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn (Phạm Đức Huynh)
3892/QĐ-UBND 24/11/2023 Về việc thu hồi đất do đất được Nhà nước cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn (Trịnh Ngọc Lan)
3439/QĐ-UBND 18/10/2023 Về việc thu hồi đất để tổ chức bồi thường, hỗ trợ GPMB phục vụ dự án: Xây dựng mới trạm bơm Yên Tôn, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Lộc (thay thế trạm bơm Yên Tôn, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc) (đợt 2) (Hợp tác xã)
3440/QĐ-UBND 18/10/2023 Về việc thu hồi đất để tổ chức bồi thường, hỗ trợ GPMB phục vụ dự án: Xây dựng mới trạm bơm Yên Tôn, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Lộc (thay thế trạm bơm Yên Tôn, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc) (đợt 2) (Chu Văn Đoàn)
3441/QĐ-UBND 18/10/2023 Về việc thu hồi đất để tổ chức bồi thường, hỗ trợ GPMB phục vụ dự án: Xây dựng mới trạm bơm Yên Tôn, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Lộc (thay thế trạm bơm Yên Tôn, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc) (đợt 2) (Phạm Thị Phượng)
3442/QĐ-UBND 18/10/2023 Về việc thu hồi đất để tổ chức bồi thường, hỗ trợ GPMB phục vụ dự án: Xây dựng mới trạm bơm Yên Tôn, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Lộc (thay thế trạm bơm Yên Tôn, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc) (đợt 2) (Chu Văn Hưng)
3443/QĐ-UBND 18/10/2023 Về việc thu hồi đất để tổ chức bồi thường, hỗ trợ GPMB phục vụ dự án: Xây dựng mới trạm bơm Yên Tôn, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Lộc (thay thế trạm bơm Yên Tôn, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc) (đợt 2) (Phạm Quốc Bảo)
3444/QĐ-UBND 18/10/2023 Về việc thu hồi đất để tổ chức bồi thường, hỗ trợ GPMB phục vụ dự án: Xây dựng mới trạm bơm Yên Tôn, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Lộc (thay thế trạm bơm Yên Tôn, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc) (đợt 2) (Trạm y tế xã)
3445/QĐ-UBND 18/10/2023 Về việc thu hồi đất để tổ chức bồi thường, hỗ trợ GPMB phục vụ dự án: Xây dựng mới trạm bơm Yên Tôn, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Lộc (thay thế trạm bơm Yên Tôn, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc) (đợt 2) (Trụ sở UBND xã)
3446/QĐ-UBND 18/10/2023 Về việc thu hồi đất để tổ chức bồi thường, hỗ trợ GPMB phục vụ dự án: Xây dựng mới trạm bơm Yên Tôn, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Lộc (thay thế trạm bơm Yên Tôn, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc) (đợt 2) (Phạm Xuân Võ (Nguyễn Thị Trí))
3447/QĐ-UBND 18/10/2023 Về việc thu hồi đất để tổ chức bồi thường, hỗ trợ GPMB phục vụ dự án: Xây dựng mới trạm bơm Yên Tôn, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Lộc (thay thế trạm bơm Yên Tôn, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc) (đợt 2) (Trần Đình Tuân)
3448/QĐ-UBND 18/10/2023 Về việc thu hồi đất để tổ chức bồi thường, hỗ trợ GPMB phục vụ dự án: Xây dựng mới trạm bơm Yên Tôn, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Lộc (thay thế trạm bơm Yên Tôn, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc) (đợt 2) (Nhà Văn hoá thôn Tiến Ích 2)
1 2 3 4 5 6    
°