Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Vĩnh Lộc

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3845/QĐ-UBND 23/11/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở nông thôn tại xã Vĩnh Yên, được phê duyệt tại Mặt bằng quy hoạch số 1462/MBQH-UBND ngày 20/4/2020 của UBND huyện Vĩnh Lộc
05/QĐ-BCĐ 24/11/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Quy chế làm việc của Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Vĩnh Lộc
171/KH-UBND 23/11/2020 KẾ HOẠCH Triển khai Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
50/KH-HĐND 19/11/2020 KẾ HOẠCH tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện trước và sau kì họp thứ 16, Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX.
1964/UBND-KTHT 18/11/2020 thống kê các bến khách ngang sông đang hoạt động tại địa bàn quản lý.
1962/UBND-VHTT 17/11/2020 tăng cường công tác quản lý Nhà nước về di tích lịch sử văn hóa, kiến trúc nghệ thuật, danh lam thắng cảnh.
11/CTr-UBND 05/11/2020 CHƯƠNG TRÌNH Công tác tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện
3622/QĐ-UBND 04/11/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm VHTTTT&DL huyện Vĩnh Lộc năm 2020
08/TB-HĐXT 04/11/2020 THÔNG BÁO kết quả điểm phỏng vấn và danh sách dự kiến người trúng tuyển viên chức Trung tâm VHTTTT&DL huyện Vĩnh Lộc năm 2020
1807/UBND-VP 21/10/2020 tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ
1808/UBND-TCKH 21/10/2020 quản lý tài sản công trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc.
3535/QĐ-UBND 20/10/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công đơn vị công tác đối với giáo viên trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Vĩnh Lộc
178/TB-UBND 20/10/2020 THÔNG BÁO Về việc thực hiện ký kết hợp đồng làm việc đối với giáo viên trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Lộc năm 2020
1804/UBND-NN 20/10/2020 Về việc chủ động ứng phó với mưa, lũ và ngập lụt
03/TB-HĐ DT 19/10/2020 THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển viên chức Trung tâm VHTTTT&DL huyện Vĩnh Lộc năm 2020
1 2 3 4 5 6