Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
788/QĐ-UBND 23/03/2023 Về việc thu hồi đất để tổ chức bồi thường, hỗ trợ GPMB phục vụ dự án: Đường giao thông từ xã Vĩnh Hùng đi xã Minh Tân và xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc (đợt 2) (Trần Văn Dự)
787/QĐ-UBND 23/03/2023 Về việc thu hồi đất để tổ chức bồi thường, hỗ trợ GPMB phục vụ dự án: Đường giao thông từ xã Vĩnh Hùng đi xã Minh Tân và xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc (đợt 2) (Trần Đăng Khoa)
789/QĐ-UBND 23/03/2023 Về việc thu hồi đất để tổ chức bồi thường, hỗ trợ GPMB phục vụ dự án: Đường giao thông từ xã Vĩnh Hùng đi xã Minh Tân và xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc (đợt 2) (Trịnh Thị Thắm)
790/QĐ-UBND 23/03/2023 Về việc thu hồi đất để tổ chức bồi thường, hỗ trợ GPMB phục vụ dự án: Đường giao thông từ xã Vĩnh Hùng đi xã Minh Tân và xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc (đợt 2) (Hà Văn Toản)
791/QĐ-UBND 23/03/2023 Về việc thu hồi đất để tổ chức bồi thường, hỗ trợ GPMB phục vụ dự án: Đường giao thông từ xã Vĩnh Hùng đi xã Minh Tân và xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc (đợt 2) (Hoàng Hữu Hạnh)
797/QĐ-UBND 23/03/2023 Về việc thu hồi đất để tổ chức bồi thường, hỗ trợ GPMB phục vụ dự án: Đường giao thông từ xã Vĩnh Hùng đi xã Minh Tân và xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc (đợt 2) (Hoàng Minh Hồng)
796/QĐ-UBND 23/03/2023 Về việc thu hồi đất để tổ chức bồi thường, hỗ trợ GPMB phục vụ dự án: Đường giao thông từ xã Vĩnh Hùng đi xã Minh Tân và xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc (đợt 2) (Hoàng Thị Huế)
795/QĐ-UBND 23/03/2023 Về việc thu hồi đất để tổ chức bồi thường, hỗ trợ GPMB phục vụ dự án: Đường giao thông từ xã Vĩnh Hùng đi xã Minh Tân và xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc (đợt 2) (Hoàng hữu Thịnh)
799/QĐ-UBND 23/03/2023 Về việc thu hồi đất để tổ chức bồi thường, hỗ trợ GPMB phục vụ dự án: Đường giao thông từ xã Vĩnh Hùng đi xã Minh Tân và xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc (đợt 2) (Trần Thị Ân)
798/QĐ-UBND 23/03/2023 Về việc thu hồi đất để tổ chức bồi thường, hỗ trợ GPMB phục vụ dự án: Đường giao thông từ xã Vĩnh Hùng đi xã Minh Tân và xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc (đợt 2) (Hoàng Văn Bảy)
800/QĐ-UBND 23/03/2023 Về việc thu hồi đất để tổ chức bồi thường, hỗ trợ GPMB phục vụ dự án: Đường giao thông từ xã Vĩnh Hùng đi xã Minh Tân và xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc (đợt 2) (Hoàng Văn Dũng)
801/QĐ-UBND 23/03/2023 Về việc thu hồi đất để tổ chức bồi thường, hỗ trợ GPMB phục vụ dự án: Đường giao thông từ xã Vĩnh Hùng đi xã Minh Tân và xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc (đợt 2) (Hoàng Văn Bảy)
802/QĐ-UBND 23/03/2023 Về việc thu hồi đất để tổ chức bồi thường, hỗ trợ GPMB phục vụ dự án: Đường giao thông từ xã Vĩnh Hùng đi xã Minh Tân và xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc (đợt 2) (Trần Đăng Dũng)
803/QĐ-UBND 23/03/2023 Về việc thu hồi đất để tổ chức bồi thường, hỗ trợ GPMB phục vụ dự án: Đường giao thông từ xã Vĩnh Hùng đi xã Minh Tân và xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc (đợt 2) (Mai Xuân Hợp)
17/TB-HĐTD 22/03/2023 Về việc Kết quả tuyển dụng và Danh sách dự kiến người trúng tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Vĩnh Lộc
1 2 3 4 5 6    
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
1490 người đã bình chọn
285 người đang online