Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Vĩnh Lộc

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
01/TB 18/12/2017 Danh sách người lao động nộp đơn xét tuyển hợp đồng lao động giáo viên mầm non theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ; lao động hợp đồng giáo viên tiếng Anh các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc Căn cứ Bộ Luật lao động năm 2012; Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật lao động năm 2012; Căn cứ Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 - 2015; Công văn số 2417/TTg-VX ngày 31/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc kéo dài việc thực hiện một số chính sách đối với trẻ em và giáo viên mầm non; Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV ngày 11/3/2013 hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trê em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non theo quy định tại định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Căn cứ Quyết định số 3134/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao số lượng hợp đồng giáo viên mầm non theo cứ Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ; lao động hợp đồng giáo viên Tiếng anh các trường Tiểu học, THCS thuộc các UBND huyện, thị xã, thành phố năm 2017; Căn cứ Hướng dẫn Liên ngành số 1253/LN:NV-GD&ĐT-LĐTB&XH ngày 31/8/2017 của Sở Nội vụ - Sở Giáo dục và Đào tạo – Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn sắp xếp, bố trí, điều động, tuyển dụng giáo viên và hợp đồng giáo viên mầm non, giáo viên Tiếng anh dạy Tiểu học và Trung học sơ sở trên địa bàn tỉnh; Căn cứ Quyết định số 2316/QĐ-UBND ngày 28/11/2017 của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc về việc Thành lập Hội đồng xét tuyển hợp đồng lao động giáo viên mầm non theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ; lao động hợp đồng giáo viên Tiếng Anh các trường Tiểu học, THCS huyện Vĩnh Lộc. Ngày 28/11/2017 UBND huyện Vĩnh Lộc đã ban hành Phương án số 1355/PA-UBND; ngày 29/11/2017 Hội đồng xét tuyển huyện đã ban hành Thông báo số 131/TB-HĐXT về việc xét tuyển hợp đồng lao động giáo viên Mầm non theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ; lao động hợp đồng giáo viên tiếng Anh các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc. Tính đến ngày 12/12/2017, Hội đồng xét tuyển huyện đã nhận được 18 hồ sơ tham gia xét tuyển giáo viên hợp đồng tiếng Anh và 110 hồ sơ tham gia xét tuyển giáo viên Mầm non. Danh sách người lao động nộp đơn xét tuyển hợp đồng lao động giáo viên mầm non theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ; lao động hợp đồng giáo viên tiếng Anh các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc Căn cứ Bộ Luật lao động năm 2012; Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật lao động năm 2012; Căn cứ Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 - 2015; Công văn số 2417/TTg-VX ngày 31/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc kéo dài việc thực hiện một số chính sách đối với trẻ em và giáo viên mầm non; Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV ngày 11/3/2013 hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trê em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non theo quy định tại định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Căn cứ Quyết định số 3134/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao số lượng hợp đồng giáo viên mầm non theo cứ Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ; lao động hợp đồng giáo viên Tiếng anh các trường Tiểu học, THCS thuộc các UBND huyện, thị xã, thành phố năm 2017; Căn cứ Hướng dẫn Liên ngành số 1253/LN:NV-GD&ĐT-LĐTB&XH ngày 31/8/2017 của Sở Nội vụ - Sở Giáo dục và Đào tạo – Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn sắp xếp, bố trí, điều động, tuyển dụng giáo viên và hợp đồng giáo viên mầm non, giáo viên Tiếng anh dạy Tiểu học và Trung học sơ sở trên địa bàn tỉnh; Căn cứ Quyết định số 2316/QĐ-UBND ngày 28/11/2017 của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc về việc Thành lập Hội đồng xét tuyển hợp đồng lao động giáo viên mầm non theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ; lao động hợp đồng giáo viên Tiếng Anh các trường Tiểu học, THCS huyện Vĩnh Lộc. Ngày 28/11/2017 UBND huyện Vĩnh Lộc đã ban hành Phương án số 1355/PA-UBND; ngày 29/11/2017 Hội đồng xét tuyển huyện đã ban hành Thông báo số 131/TB-HĐXT về việc xét tuyển hợp đồng lao động giáo viên Mầm non theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ; lao động hợp đồng giáo viên tiếng Anh các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc. Tính đến ngày 12/12/2017, Hội đồng xét tuyển huyện đã nhận được 18 hồ sơ tham gia xét tuyển giáo viên hợp đồng tiếng Anh và 110 hồ sơ tham gia xét tuyển giáo viên Mầm non. THÔNG BÁO DANH SÁCH HỢP ĐỒNG GIÁO VIÊN TIÊNG ANH CỦA UBND HUYỆN VĨNH LỘC
3953/QĐ-UBND 12/10/2016 Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng đường trục chính trung tâm thị trấn Vĩnh Lộc nối Quốc lộ 217 với Quốc lộ 45, huyện Vĩnh Lộc của UBND huyện Vĩnh Lộc
14/KH-UBND 03/04/2015 Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn năm 2015
05/CT-UBND 25/02/2015 Chỉ thị về việc triển khai thi hành các biện pháp xử lý hành chính
70/KH-BCĐ 26/08/2014 Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2014
15/CT-UBND 26/08/2014 Chỉ thị về việc phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết do vi rút Ebola
761/UBND-NV 26/08/2014 Về việc tham dự lớp bồi dưỡng QLNN theo QĐ 1202 của UBND tỉnh Thanh Hóa
762/UBND-NV 26/08/2014 Về việc tham dự lớp bồi dưỡng QLNN cho Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, khu phố theo QĐ 1202 của UBND tỉnh Thanh Hóa
206/BC-UBND 25/08/2014 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9
753/UBND-NV 25/08/2014 Về việc sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã; những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, khu phố
752/UBND-NN 25/08/2014 Về việc nhắc nhở các xã thực hiện chế độ báo cáo
745/UBND-CT 21/08/2014 Công văn về việc xin hoãn thời gian phê duyệt phương án bồi thường GPMB Đàn Tế Nam Giao
62/GM-UBND 21/08/2014 Giấy mời về dự Hội nghị " Biểu dương mô hình, điển hình tiên tiến về an ninh, trật tự trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, giai đoạn 2008 - 2014"
14/CT-UBND 20/08/2014 Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc
742/UBND-NN 20/08/2014 Công văn về việc ký hợp đồng mua vacxin tiêm phòng cho gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2014
1 2 3 4 5 6