Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Vĩnh Lộc

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2669/UBND-NN 25/09/2022 V/v tiếp tục chỉ đạo thu hoạch vụ Thu Mùa và triển khai sản xuất vụ Đông 2022- 2023 trước ảnh hưởng của mưa bão.
12/CĐ-UBND 24/09/2022 Về việc chủ động ứng phó với diễn biến của bão Noru và mưa lớn
2662/UBND-LĐTBXH 23/09/2022 V/v sẵn sàng ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo đời sống nhân dân bị ảnh hưởng mưa, bão năm 2022
2328/QĐ-UBND 23/09/2022 Về việc ban hành Kế hoạch sản xuất ngành trồng trọt năm 2023
2924/QĐ-UBND 29/08/2022 Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới/bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa
2926/QĐ-UBND 29/08/2022 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
12748/UBND-THKH 29/08/2022 Thực hiện Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2021.
2377/UBND-TCKH 29/08/2022 Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 51/2022/TT-BTC ngày 11/8/2022 của Bộ Tài chính.
2374/UBND-TNMT 29/08/2022 V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước trong bảo vệ môi trường làng nghề và các cơ sở sản xuất, kinh doanh chế tác đá mỹ nghệ trên địa bàn huyện.
1061/BC-UBND 29/08/2022 Đánh giá kết quả triển khai, thực hiện các giải pháp về cải cách hành chính
1050/BC-UBND 26/08/2022 BÁO CÁO Tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 huyện Vĩnh Lộc
1051/BC-UBND 26/08/2022 BÁO CÁO Công tác PCD COVID – 19 đợt IV ( Từ ngày 27/4/2021 đến nay) (Từ 8h00 ngày 25/8/2022 đến 8h00 ngày 26/8/2022)
2344/UBND-VHTT 26/08/2022 V/v Hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 3 về văn hóa, du lịch trong Bộ tiêu chí xã NTM Kiểu mẫu tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025.
2343/UBND-GDĐT 26/08/2022 Tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản thực hiện Chỉ thị số 1112/CT-BGDĐT ngày 19/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023.
2340/UBND-VP 26/08/2022 V/v khám sức khỏe hàng năm cho trẻ bảo trợ trong Dự án GNI
1 2 3 4 5 6