Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Vĩnh Lộc

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 2064/UBND-YT
Ngày ban hành 02/12/2020
Trích yếu tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch CoVid-19 trong tình hình mới.
Cơ quan ban hành UBND huyện Vĩnh Lộc
Lĩnh vực QLNN
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống