Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
3281 người đã bình chọn
336 người đang online


Ngày 23/5/2021, cùng với Cử tri cả nước, Cử tri huyện Vĩnh Lộc tích cực, hăng hái tham gia đi Bầu cử Quốc Hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

°