Ngày 23/5/2021, cùng với Cử tri cả nước, Cử tri huyện Vĩnh Lộc tích cực, hăng hái tham gia đi Bầu cử Quốc Hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
1490 người đã bình chọn
241 người đang online