Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Vĩnh Lộc


Ngày 23/5/2021, cùng với Cử tri cả nước, Cử tri huyện Vĩnh Lộc tích cực, hăng hái tham gia đi Bầu cử Quốc Hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.