Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
3270 người đã bình chọn
3170 người đang online


UBND huyện Vĩnh Lộc phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông mở lớp tập huấn chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã năm 2022.

°