Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Vĩnh Lộc


UBND huyện Vĩnh Lộc phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông mở lớp tập huấn chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã năm 2022.