UBND huyện Vĩnh Lộc phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông mở lớp tập huấn chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã năm 2022.

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
1490 người đã bình chọn
195 người đang online