Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Vĩnh Lộc


Đồng chí Cao Văn Cường Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa kiểm tra chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2022 - 2023 tại huyện Vĩnh Lộc.