Đồng chí Cao Văn Cường Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa kiểm tra chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2022 - 2023 tại huyện Vĩnh Lộc.

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
1490 người đã bình chọn
120 người đang online