Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
3269 người đã bình chọn
1040 người đang online


Đồng chí Cao Văn Cường Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa kiểm tra chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2022 - 2023 tại huyện Vĩnh Lộc.

°