Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
160 người đã bình chọn
262 người đang online
/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx

HỘI NGHỊ THẨM ĐỊNH XÃ VĨNH TIẾN ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI. (10/12/2014)

Ngày 26/11, tại xã Vĩnh Tiến Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh, UBND xã vĩnh tiến đã tổ chức hội nghị thẩm định xã đạt chuẩn ntm . Dự hội nghị thành viên hội đồng thẩm...