Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
3281 người đã bình chọn
2229 người đang online

Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Đăng ngày 31 - 03 - 2023
100%

<

Tin mới nhất

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Vĩnh Lộc(04/04/2024 4:14 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất Điểm dân cư thôn Thọ Vực, xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc(09/01/2024 8:21 SA)

Các trường hợp chưa thực hiện ký kết xác nhận kết quả đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính trên địa...(28/12/2023 4:51 CH)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Quyền sử dụng đất tại Điểm dân cư Thọ Vực xã...(27/12/2023 2:28 CH)

THÔNG BÁO Về việc ký xác nhận hồ sơ đo đạc và kê khai đăng ký đất đai phục vụ cấp Giấy chứng nhận...(19/09/2023 4:54 CH)

°