Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
3281 người đã bình chọn
1656 người đang online

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LẦN 1, 2, 3, 4.

Đăng ngày 03 - 10 - 2022
100%

Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất Khu dân cư xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc (lần 1):

►https://vinhloc.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2022-10/df752a1ddd62e66dTB%20132.pdf

Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất Khu dân cư xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc (lần 2):

►https://vinhloc.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2022-10/d60d193dbd8b9cdTB%20133.pdf

Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất Khu dân cư xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc (lần 3):

►https://vinhloc.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2022-10/d07e1892d1cea6bdTB%20134.pdf

Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất Khu dân cư xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc (lần 4):

►https://vinhloc.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2022-10/eef83dd3f5f5d40dTB%20135.pdf

<

Tin mới nhất

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất Điểm dân cư thôn Thọ Vực, xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc(09/01/2024 8:21 SA)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Quyền sử dụng đất tại Điểm dân cư Thọ Vực xã...(27/12/2023 2:28 CH)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Quyền sử dụng đất tại Mặt bằng quy hoạch số...(29/08/2023 8:30 SA)

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản(15/08/2023 2:55 CH)

Triển khai thực hiện Công điện số 469/CĐ-TTg ngày 25/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ và...(31/07/2023 9:19 SA)

°