THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LẦN 1, 2, 3, 4.

Đăng ngày 03 - 10 - 2022
100%

Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất Khu dân cư xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc (lần 1):

►https://vinhloc.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2022-10/df752a1ddd62e66dTB%20132.pdf

Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất Khu dân cư xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc (lần 2):

►https://vinhloc.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2022-10/d60d193dbd8b9cdTB%20133.pdf

Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất Khu dân cư xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc (lần 3):

►https://vinhloc.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2022-10/d07e1892d1cea6bdTB%20134.pdf

Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất Khu dân cư xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc (lần 4):

►https://vinhloc.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2022-10/eef83dd3f5f5d40dTB%20135.pdf

<

Tin mới nhất

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản(18/05/2023 2:53 CH)

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản(18/05/2023 2:43 CH)

Về việc đấu giá quyền sử dụng đất Khu dân cư phát triển mới phục vụ GPMB dự án Tôn tạo khu di...(17/03/2023 2:47 CH)

Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất Khu dân cư xã Minh Tân (Khu dân cư tập trung) - Lần 2(23/11/2022 11:13 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất(10/10/2022 9:58 SA)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
2248 người đã bình chọn
1383 người đang online